درخواست نسخه الکترونیکی راهنمای کاربری

دستگاه یونتونرم به همراه راهنمای کاربری به صورت فیزیکی و نیز بر روی CD محتوای آموزشی ارائه می گردد. در صورتی که قبلا دستگاه یونتونرم را تهیه نموده اید و تمایل به دریافت مجدد راهنمای کاربری دارید، می توانید با تکمیل فرم زیر نسخه الکترونیکی آن را در آدرس ایمیل خود دریافت نمایید. توجه نمایید که منظور از شماره سریال دستگاه، عددی است که بر روی کارت گارانتی دستگاه، روی فاکتور دستگاه و بر روی لیبل زیر دستگاه در قسمتی که با عبارت SN مشخص شده درج شده است.

کد روبرو را وارد کنید: captcha