برخلاف یک باور نسبتا رایج، تنها نقش تعریق طبیعی تنظیم دمای بدن بوده و دفع مواد سمی از بدن توسط کبد و کلیه ها انجام می پذیرد. به این علت، درمان میزان اضافی تعریق هیچگونه تاثیری بر دفع مواد زاید و یا دیگر عملکرد های طبیعی بدن ندارد. همچنین پس از درمان، تعریق طبیعی بدن مانند بقیه افراد ادامه خواهد داشت و بدین ترتیب عملکرد های تعریق طبیعی نیز پابرجا خواهد بود.