بله، شما می توانید از امکان جلسه درمانی آزمایشی و رایگان یونتونرم با همراهی و مشاوره تیم پشتیبانی یونتونرم استفاده کرده و چگونگی انجام این روش درمانی را تجربه کنید. برای آگاهی از شرایط جلسه درمانی آزمایشی یونتونرم اینجا را کلیک کنید.