بله. با خرید دستگاه یونتونرم، تمامی لوازم جانبی را نیز دریافت خواهید کرد، اما در صورتی که تمایل به خرید هر کدام از لوازم جانبی به صورت اضافی دارید (به عنوان مثال پدهای زیر بغل بیشتر برای به اشتراک گذاشتن دستگاه بین افراد مختلف برای درمان ناحیه زیربغل)، می توانید با شرکت مانترا مبنای سلامت تماس بگیرید.