بله. آموزش و مشاوره یکی از بخش های اصلی پشتیبانی شرکت مانترا مبنای سلامت است، و از این رو تیم پشتیبانی ما مشتاق است به سوالات شما در مورد نحوه استفاده از دستگاه، برنامه ریزی درمانی، و رفع سوالات و ابهامات کمک کند. برای این کار، می توانید از هر یک از راه های تماس ارائه شده در بخش تماس و پشتیبانی با ما تماس بگیرید. همچنین، برای مراجعه کنندگان حضوری، امکان اجرای جلسه درمانی آموزشی وجود دارد تا با نحوه درمان با یونتونرم از نزدیک آشنا شوند.