از میان روش هایی که برای درمان تعریق بیش از حد معرفی شده اند، استفاده از داروهای موضعی (مانند اسپری های ضد تعریق آلومینیوم کلراید) تقریبا بدون کارایی و همراه با تحریکات پوستی؛ استفاده از بوتاکس تهاجمی، دردناک و به دلیل نیاز به تکرار مرتب تزریقات در دراز مدت بسیار پرهزینه بوده؛ و انجام عمل جراحی با احتمال بالای بروز عوارض بسیار جدی و برگشت ناپذیر همراه است.

یونتونرم، بر اساس روش یونتوفورزیس و با به کارگیری پروتکل درمانی هوشمند طراحی شده که یک روش غیر تهاجمی، ایمن، و با کارایی درمانی بسیار بالا برای درمان تعریق بیش از حد است. این روش مورد تایید سازمانهایی مانند FDA، انجمن درماتولوژی امریکا و انجمن بین المللی هایپرهیدروزیس بوده و همچنین هزینه پایینی برای طول دوره درمان خواهد داشت. این روش قابل اجرا در منزل بوده و با تکمیل درمان، شدت های مختلف تعریق اضافی را به حالت عادی برمی­ گرداند.