بانوان باردار یا شیرده، کودکان زیر 5 سال، بیماران دارای مشکلات قلبی، بیماران دارای ضربان ساز یا پیس میکر قلبی (pace maker)، بیماران دارای ایمپلنت فلزی یا الکترونیک، بیماران مبتلا به صرع، بیماران دارای مشکل در حس لامسه، بیماران دارای مشکلات عروقی شدید، و یا ترومبوزیس موضعی (لخته شدن غیر طبیعی خون) در نواحی تحت درمان، بیماران دارای هرگونه توده بدخیم در نواحی تحت درمان، بیماران دارای زخم های پوستی بزرگ یا التهابات گسترده در نواحی تحت درمان نباید از روش یونتوفورزیس استفاده کنند.

همچنین توصیه می شود درمان ناحیه زیر بغل در افراد زیر 16 سال زیر نظر پزشک انجام شود.