یونتونرم در سه مدل ارائه می شود:
Origin (با قیمت 6/900/000 تومان)
Digit S (با قیمت 4/350/000 تومان)
Digit (با قیمت 4/100/000 تومان)

 توجه مهم: تنها مرجع اعلام قیمت دستگاه یونتونرم این وبسایت می باشد. در صورت اعلام قیمت بالاتر توسط مراکز فروش همکار، از خرید دستگاه خودداری نموده و مراتب را به شرکت مانترا مبنای سلامت اطلاع دهید. همچنین قیمت اعلامی در این وبسایت ممکن است در نتیجه تغییرات نرخ ارز تغییر کند که در این صورت در همین وبسایت به روز رسانی می گردد.

برای مقایسه ویژگی های مدل های یونتونرم می توانید از صفحه مقایسه مدل های این وبسایت بازدید نمایید:

مقایسه مدل های یونتونرم