اگر در شروع استفاده از این روش هستید و از تعریق بسیار شدیدی رنج می برید، نیاز به استفاده یک روز درمیان برای 9 تا 12 جلسه دارید. پس از این دوره درمان، بهبودی کامل حاصل شده و تعریق به حالت طبیعی بر می گردد. پس از آن برای نگهداری اثرات درمانی، استفاده از دستگاه بین یک تا چهار بار در ماه صورت خواهد گرفت. هرچقدر تعریق شما شدت کمتری داشته باشد، با دفعات کمتر استفاده به نتیجه مطلوب خواهید رسید.