طراحی، تولید، کنترل کیفی، عرضه و خدمات پس از فروش یونتونرم تحت نظارت DQS Group GmbH آلمان و QS سوئیس انجام می پذیرد. همچنین یونتونرم دارای تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی ایران جهت عرضه و ارائه خدمات پس از فروش در ایران می باشد. این تاییدیه ها از منوی “گواهینامه ها” در این وبسایت قابل مشاهده اند.