یونتونرم مدل اریجین تحت 24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش؛ و یونتونرم مدل دیجیت تحت 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت مانترا مبنای سلامت قرار دارند. با تهیه یونتونرم، کارت گارانتی و خدمات پس از فروش و نیز فاکتور خرید را دریافت می کنید، که لازم است در هنگام استفاده از خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش آنها را به شرکت مانترا مبنای سلامت ارائه نمایید.