یونتونرم برای درمان تعریق بیش از حد در کف دست ها، کف پا ها و ناحیه زیر بغل کاربرد دارد. روش درمان در تمام این موارد مشابه بوده و تنها کافیست ناحیه مورد نظر را از منوی دستگاه انتخاب کرده و بقیه مراحل را به یونتونرم بسپارید.