یونتونرم، نام دستگاه یونتوفورزیس ساخت ایران، و مورد تایید مراجع کیفیتی آلمان و سوئیس برای درمان تعریق بیش از حد در کف دست ها، کف پا ها یا ناحیه زیر بغل است