درباره ما

در مانترا مبنای سلامت، ما به توانایی های منحصر به فرد هر انسان باور داریم، و به دنبال عملی کردن این توانایی های بزرگ هستیم، هم در خود و هم در دیگران. ما این کار را از طریق طراحی و تولید محصولات سلامت-محور با بالاترین کیفیت، اثربخشی و سادگی استفاده انجام می دهیم؛ و امیدواریم با ارائه این راهکارهای درمانی به دیگران، کمک کنیم آنها نیز بر مشکلات سلامتی خود غلبه کرده تا بتوانند توانایی های بزرگ خود را عملی کنند.

این وبسایت به معرفی و ارائه دستگاه یونتوفورزیس یونتونرم برای درمان تعریق بیش از حد اختصاص دارد.

  مسئولیت اجتماعی

در مانترا مبنای سلامت، ما علاوه بر تمرکز بر فعالیت های اصلی خود، به انجام وظایف اجتماعی و ادای دین به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم اهمیت می دهیم. ما بر این باوریم که بروز توانایی های یگانه و بالقوه هر انسان گاه نیازمند کمک بیرونی است، و وارد شدن هر تاثیر مثبت در زندگی یک انسان، به ویژه یک کودک، می تواند پیامد های عمیق و دنباله داری را در وقایع آینده زندگی او به دنبال داشته و سرنوشت او، و به تبع آن سرنوشت جامعه را تغییر دهد. در این راستا ما حمایت مادی و معنوی از شیرخوارگاه آمنه را به عنوان یک هدف اجتماعی دنبال می کنیم. شیرخوارگاه آمنه یکی از برجسته ترین مراکز بهزیستی ایران بوده و نگهداری و حمایت از کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد.