توضیحات

شامل:

– دستگاه یونتونرم مدل Digit (1 عدد)

– سینی های درمانی (2 عدد)

– الکترود های درمانی سیلیکونی (2 عدد)

– سیم های رابط (2 عدد)

– پد زیر بغل (2 عدد)

– آداپتور (1 عدد)

– توری محافظ (2 عدد)

– راهنمای کاربری (1 عدد)

– کارت گارانتی (1 عدد)

– CD محتوای آموزشی (1 عدد)